Fotoalbum - Klik her ..
· Sikkerheden er i top
· Statestik
· Grundideen med Tour de Bornholm
· Det skal opleves
· Med Lene og Kim på Tour
· Stråmændene lavede Støttekoncert
· Bestyrelsen
· Vedtægt
· Generalforsamling 2012
· Generalforsamling 2011
· Generalforsamling 2010
· Generalforsamling 2009
· 2008- 28. feb.
· Bes. 30.10.08
· Generalforsamling 2016
• Ny Brochure 2015
• Team Bornholm Prisliste 2015
 

Handicap TOUR de BORNHOLM 

 Referat:
Handicap Tour de Bornholm
Generalforsamling, fredag den 17. november 2017, "Molen" Nexø 18:00

Tilstede: Allan Hedegaard, Svend Pedersen, Gitte Berlin, Inger Kofoed, Sten Hulgaard (ref.)

Dagsorden ifølge vedtægt:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af beretning
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.

Forslag:Bestyrelsen indstiller til GF at foreningen nedlægges og bestyrelsen hurtigst muligt afvikler materiel og evt. nettoformue.
Dette i henhold til foreningens vedtægt §§ 8.1, 8.2, 8.3
Såfremt GF bakker op om indstillingen, vedtages, efterfølgende denne GF umiddelbart efter punkt 6, evt- af ekstraordinær GF, i henhold til foreningens vedtægt § 5.3

Bilag:
§ 8 Foreningens ophør
§ 8.1 Opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor emnet er sat på dagsordenen.

§ 8.2 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin til enhver tid hørende formue.
§ 8.3 Hvis foreningen opløses, anvendes en eventuel nettoformue til et almennyttigt formål som afgøres af bestyrelsen.
§ 5 Generalforsamling
§ 5.7 Ekstraordinær GF kan indkaldes med 6 ugers varsel af en enig bestyrelse eller 2/3 af medlemmerne. Formålet med generalforsamlingen skal oplyses i indkaldelsen


5. Valg af bestyrelsesmedlemmer mhp Ekstraordinær GF og nedlæggelse af foreningen

6. Evt.

 

Indkaldelse til Ekstraordinær GF (træder i kraft såfremt ordinær GF støtter bestyrelsens forslag i pkt 4 Dagsorden)
Pkt. 1. GF har i dag besluttet at foreningen Handicap Tour de Bornholm nedlægges hvilket hermed sættes til afstemning.

Referat:

Ad1.)Svend blev valgt som dirigent, og kunne konstatere atmødetvar lovligt indkaldt over hjemmesiden.

Ad.2)Allan gjorde rede for i sin beretning, at vi havde lavet en god aften for de frivillige på hotel Balka Strand, og at alle de frivillige havde fret et godt minde i form af en flot gave.Allan har ligeledes støttet Mikkel Skot, og det nye cykelløb, omkring planlægning, database m.m.Allan og Kim BCC har deltaget i møder med erhvervsgruppe Øst som opstart, og der er ydet et kontant starttilskud til Handicap Tour COOP Bornholm, som vil føre cykelløbet videre i en nyform.Alle foreningens rekvisitter og materiel, er blevet fordelt, der hvor det gjorde nytte og resten er kørt på BOFA. Foreningen har således ryddet godt op efter sig.Foreningens forventes nedlagt den 17. nov. 2017 o- og efter en karensti d på 4 mdr, vil foreningens overskydende kassebeholdning tilgå BCC, som tak for den store hjælp de har ydet gennem alle årene. Foreningens hjemmeside lukkes ligeledes ned.Formandens beretning blev vedtaget

Ad.3.
Inger fremlagde foreningens regnskab, som viste et pænt lille overskud. Foreningen har arbejdet på at kanalisere sine midler tilbage til cykelløbet, medlemmerne der fik en stor afslutningsfest ved 25 års jubilæet og hjælperne fik ligeledes en god takkefest på Balka strand. De pårørende fik blomster. Desuden er den nye forening Handicap Tour COOP Bornholm, løbet godt i gang med hjælp, materiel og startstøtte til markedsføring.

Ad.4.Forslag til at foreningen officielt nedlægges fredag den 17. nov. 2017 blev vedtaget af de tilstedeværende på generalforsamlingen, og på efterfølgende ekstraordinære generalforsamling, hvilket offentliggøres på foreningens hjemmeside, indtil denne bliver nedlagt.

 

Foreningen handicap Tour de Bornholm
er hermed, efter 25 års virke, nedlagt

 

Bestyrelsen:
Allan Hedegaard (formand)
Inger Kofoed (kasserer)
Gitte Berlin (best. medlem)
Sten Hulgaard (best. medlem)
Svend Pedersen (dirigent)
Michael Andersen (revisor)

 

Allan Hedegaard, Formand                     Svend Pedersen, Dirigent

polo ralph lauren outlet lacoste outlet poloshirt damen polo ralph lauren damen lacoste sale poloshirt polo homme polo ralph lauren polo ralph lauren femme polo lacoste polo outlet lacoste polo polo ralph lauren sale polo ralph lauren outlet polo lacoste polo shirt polo shirt sale polo lacoste sale
Home